top of page

Historie

Terugblik: Jubileumconcert.

Op zaterdag 5 november 2022 werd het 15 jarig jubileum concert uitgevoerd. Het koor onder leiding van Matthijs Breukhoven voerde een gevarieerd programma uit met medewerking van: Bastiaan Stolk (orgel), Bianca de Vrind (dwarsfluit), Kate Kang (vleugel) en Noortje van Middelkoop (panfluit). De liederen die het koor ten gehore bracht was en greep uit het repertoire dat het koor door de jaren heen heeft ingestudeerd. De medewerking van Noortje was een mooie aanvulling op het concert, het prachtige geluid van de panfluit vulde de kerk op geheel eigen wijze. Ook de muzikale intermezzo`s van Bianca, Kate en Bastiaan waren mooi. De aanwezige oud-leden waren verrast door de keuze van de liederen omdat ze veel liederen herkenden. Het was een mooie avond waar iedereen mooie herinneringen aan overhoud.

Terugblik: Oratorium "Jezus op aarde"

Op zaterdag 21 april 2018 vond de uitvoering plaats van het oratorium "Jezus op aarde" in de Sint Willibrorduskerk in Bergschenhoek. Bekende Bijbelverhalen uit de vier evangeliën waren de inspiratiebron voor dit oratorium. Marco den Toom maakte, in samenwerking met dichteres Ria Borkent, een oratorium waarbij hedendaagse klank- en taal het evangelie dichtbij je brengt.

Koorleden van regiokoor Musica Pro Deo Meerkerk en van de Hervormd gereformeerde zangvereniging De Lofstem Hoevelaken verleenden hierbij hun medewerking, naast sopraan Geertrude van Capellen, violiste Annet van Dooijenweert, fluitiste Bianca de Vrind en pianiste Kate Kang.

Terugblik: kerstconcert "The Winter Rose"

Op vrijdagavond 15 december 2017 vond de uitvoering plaats van "The Winter Rose" in de Sint Willibrorduskerk in Bergschenhoek. Dit stuk is gecomponeerd door Joseph Martin. In 12 delen, gebaseerd op het oude kerstlied ‘Er is een roos ontloken’, komt de hele heilsgeschiedenis voorbij van de voorzegging, geboorte, maar ook het lijden en sterven van onze Heiland, Jezus Christus. Soliste Marlies Boudewijns- van de Linde (sopraan) en Bianca de Vrind (dwarsfluit) en Kate Kang (piano) hebben hieraan hun medewerking verleend onder leiding van onze dirigent Warno Ruting. Voorafgaande aan het stuk The Winter Rose klonk "O Holy night", prachtig ten gehore gebracht door soliste Marlies onder begeleiding van Warno op het orgel. Hierna kon men genieten van een orgelimprovisatie door Warno en Kate en Bianca brachten samen een compositie van liederen van Sela. Alleen dit voorprogramma was al zeer de moeite waard! Na het stuk "The Winter Rose" sloten we in kerstsferen af met een gezellig drankje samen met de gasten. Een concert om mooi op terug te mogen kijken!

Terugblik: Oratorium "Ruth" ter gelegenheid van 10-jarig bestaan van Shining

In november 2016 bestond ons koor 10 jaar. Ter gelegenheid hiervan werd een concertavond georganiseerd op vrijdag 19 mei 2017. Op deze avond werd het Oratorium"Ruth" uitgevoerd in de Sint Willibrordus kerk in Bergschenhoek. Het koor deed dit onder leiding van haar dirigent Warno Ruting en met medewerking van projectleden en enkele leden van het koor "Musica Pro Deo" uit Meerkerk en "De Lofstem" uit Hoevelaken. 

Diverse solisten en musici hebben aan dit concert hun medewerking verleend: Bianca de Vrind (dwarsfluit), Kate Kang (piano), Iddo van der Giessen (orgel), Rineke de Wit ( hobo en Ruth), Pia Schütz (Naomi), Helma van der Meijden (Orpa) en Florian Poepjes (tenor). Zo werd het levensverhaal van Ruth voor de vele luisteraars in al zijn schakeringen als het ware tot leven gebracht. We mogen met plezier en dankbaarheid op deze geweldige en bijzondere avond terugkijken!

Op deze avond is ook onze speciale jubileum CD "Onder Uw vleugels" uitgebracht. Deze is te bestellen via het contact formulier a €15.

Terugblik: Marcuspassie

Op "Witte Donderdag,", 24 maart 2016, vond de uitvoering plaats van de Passiemuziek van Hans Boelee naar het Evangelie van Marcus, door de koren "De Lofstem" uit Hoevelaken en "Shining" uit Bergschenhoek, in de Hervormde Dorpskerk in Hoevelaken. Het geheel stond o.l.v. onze dirigent Warno Ruting. Het lijdensverhaal wordt niet, zoals in de klassieke Passie, als recitatief gezongen, maar gelezen door de lector (verteller). De woorden van Jezus, Petrus, Pilatus, werden gezongen door een bariton-solist: Gerard de Goeij. De woorden van de vrouwen Maria Magdalena, de slavin, werden vertolkt door een soliste: Geertrude Capellen. Beiden met orgel-, piano- en vioolbegeleiding. In deze Passie (die +/- 70 minuten duurt) zitten ook enkele bekende lijdensliederen, die het publiek mee mag zingen. De mensen werden a.h.w. meegenomen in het lijdensverhaal, hadden er zelf ook deel aan. De opkomst was boven verwachting. Het was muisstil en allen - zowel publiek als koorleden - genoten van dit prachtige stuk! De reacties naderhand uit de kerk waren zeer positief. We kunnen terugzien op een mooie, indrukwekkende avond, waarin het lijden van onze Here Jezus Christus centraal stond! En het was prettig samenwerken met ons zusterkoor "De Lofstem"!

Terugblik: Oratorium "David, de man naar Gods hart"

Klik hier voor de foto's

Op 30 mei en 6 juni 2015 hebben wij het Oratorium "David, de man naar Gods hart" van componist André van Vliet uitgevoerd. Dit deden wij in samenwerking met Hervormde Zangvereniging "De Lofstem" uit Hoevelaken en het pas opgerichte regiokoor "Musica Pro Deo" uit Meerkerk. De uitvoering op 30 mei vond plaats in Het Baken in Bergschenhoek en de tweede uitvoering op 6 juni in de R.K. kerk in Achterveld. De koren, totaal 80 leden daarvan, stonden onder leiding van de dirigent van deze drie koren, Warno Ruting, beide keren in een vol gevulde kerk! Sopraan Angela Strubbe en bariton Gerard de Goeij vertolkten de rol van Bathseba en David. Daarbij werden wij zeer professioneel begeleid door Dennis de Bruijn op piano, Aalt van den Beek op viool, Bianca de Vrind op dwarsfluit, Bert Groothedde op slagwerk en de trompetisten Theo en Jasper ter Burg. In Achterveld werd de rol van de sopraan ingevuld door Maria den Hertog. 

In het oratorium, dat in 2003 gecomponeerd werd, maar pas sinds begin dit jaar officieel is uitgegeven, passeerden diverse hoogte- en dieptepunten uit het leven van David de revue. Daarbij werden de teksten uit de bijbehorende bijbelgedeelten gelezen. In dit alles wordt duidelijk wat een liefde en geduld God met Zijn kinderen heeft en dat wij zicht mogen krijgen op de grote Davids Zoon!

Terugblik: Passie-Paas Oratorium "Van Liefde Ongekend"

Op 12 en 19 april 2014 mochten wij samen met het zusterkoor "Sursum Corda" uit Ameide het Passie-Paasoratorium "Van Liefde Ongekend" uitvoeren. Dit Oratorium is gecomponeerd door Johan Bredewout, oorspronkelijk in opdracht van het C.G. Koor "De Zeeklank" Vollenhove. Bij het schrijven van het oratorium is in hoofdzaak uitgegaan van de wijze waarop de evangelist Marcus het lijden en de opstanding van de Heer Jezus Christus verhaalt. Het is een aangrijpend passiestuk, om dan te bedenken wat Jezus uit liefde voor ons als zondige mensen moest doorstaan. Het is een boodschap van overwinning op het kwaad en van hoop op een glorieuze toekomst met onze Heer!

Beide avonden, op 12 april in Ameide en op 19 april als afsluiting van de Stille Week in Bergschenhoek, werden uitgevoerd onder begeleiding van een strijkersensemble, piano, orgel, dwarsfluit en hobo en stonden onder leiding van onze dirigent Warno Ruting. Ook hebben een tiental projectleden zich voor deze avonden bij ons koor gevoegd en hun enthousiasme betoond. Leuk te kunnen zeggen dat een aantal van hen besloot hierna ook te blijven als koorlid. Met dank aan allen die hun medewerking verleenden aan deze mooie passie-viering!

Terugblik: Kerst Oratorium "In de volheid van de tijd"

Op 8 en 12 december 2012 hebben wij als Christelijk Gemengd Koor "Shining" in samenwerking met Gemengd Streekkoor "O en U" uit Brandwijk/ Molenaarsgraaf het Kerst Oratorium "In de volheid van de tijd" uitgevoerd.

Op de avond van 8 december vond het concert plaats in GKV "Het Baken" in Bergschenhoek en op 12 december in de Hervormde Kerk in Molenaarsgraaf. Onder leiding van onze dirigent Willemdirk van den Berg en begeleid door een aantal perfect spelende musici klonk het Oratorium, gecomponeerd door Leander van der Steen in volle glorie. Leander van der Steen bespeelde voor deze gelegenheid zelf het orgel. Solozang was weggelegd voor solist bas/bariton Jaap de Ruijter in Bergschenhoek en in Molenaarsgraaf werd deze rol waargenomen door Lucas Kramer, die bereid was in te springen vanwege ziekte van Jaap de Ruijter.

Om de gezamenlijke gedachte, de geboorte van Jezus Christus, te benadrukken, begonnen we de avond met samenzang van een aantal adventsliederen.

Beide avonden werden zeer goed bezocht en met volle kerkzalen mochten we zo de geboorte van onze Heer en Verlosser gedenken!

Terugblik: Lustrumconcert

Op zaterdag 10 maart 2012 hebben we ons Lustrumconcert gegeven in de GKV "Het Baken" in Bergschenhoek.

Tijdens het voorprogramma zongen we als Shining 10 liederen uit het repertoire van de afgelopen vijf jaar. Willemdirk, onze dirigent, vertelde tussen de liederen door waarvoor we een bepaald lied zijn gaan zingen. Uiteraard zongen we onder zijn leiding en met begeleiding van ons eigen combo! 

Na de pauze hebben we met de streekkoren O en U (Molenaarsgraaf/Brandwijk) en Ruach (Zierikzee) het Oratorium "Schepping"  uitgevoerd onder leiding van Willemdirk en een samengesteld orkest. 

We vormden een geweldig koor van ruim 100 leden!

 

De belangstelling was groot, alle plaatsen in de kerkzaal waren bezet; er heerste een gezellige en gemoedelijke sfeer. De reacties van de bezoekers waren heel positief, iedereen heeft genoten! Met elkaar kunnen we terugzien op een mooie avond, waaraan door veel mensen hard is gewerkt! Maar het is de moeite meer dan waard geweest!

Geprezen is de Heer dat Hij ons deze jaren gaf en dat we op verschillende plaatsen onze stem tot eer van onze Schepper mochten gebruiken.

 

 

 

bottom of page